Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT

Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Tên Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT
Số hiệu 01/2019/TT-BTNMT
Trích yếu Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Người ký
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Môi trường
Trạng thái ban hành Còn hiệu lực
Ngày ban hành 08/03/2019
Ngày hiệu lực 08/03/2019
Tải về

Văn bản tài liệu liên quan: