Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg
Số hiệu 03/2018/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Khí tượng thủy văn
Trạng thái ban hành Hết hiệu lực
Ngày ban hành 23/01/2019
Ngày hiệu lực 23/01/2019
Tải về

Văn bản tài liệu liên quan: