Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT
Số hiệu 03/2018/TT-BTNMT
Trích yếu Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản khác
Trạng thái ban hành Còn hiệu lực
Ngày ban hành 14/08/2018
Ngày hiệu lực 14/08/2018
Tải về

Văn bản tài liệu liên quan: