Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT

Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

Tên Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT
Số hiệu 16/2019/TT-BTNMT
Trích yếu Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
Người ký
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Hải văn
Trạng thái ban hành Còn hiệu lực
Ngày ban hành 30/09/2019
Ngày hiệu lực 30/09/2019
Tải về

Văn bản tài liệu liên quan: