Thông tư số 29/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 29/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Tên Thông tư số 29/2018/TT-BTNMT
Số hiệu 29/2018/TT-BTNMT
Trích yếu Thông tư số 29/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
Người ký
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Khí tượng thủy văn
Trạng thái ban hành Còn hiệu lực
Ngày ban hành 26/12/2018
Ngày hiệu lực 26/12/2018
Tải về

Văn bản tài liệu liên quan: