Quyết định số 689/QĐ-BTNMT

Quyết định số 689/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tên Quyết định số 689/QĐ-BTNMT
Số hiệu 689/QĐ-BTNMT
Trích yếu Quyết định số 689/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Người ký
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Khí tượng thủy văn
Trạng thái ban hành Hết hiệu lực
Ngày ban hành 08/03/2019
Ngày hiệu lực 08/03/2019
Tải về

Văn bản tài liệu liên quan: