Quyết định số 1989/QĐ-BTNMT

Quyết định số 1989/QĐ-BTNMT ngày 31/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên Quyết định số 1989/QĐ-BTNMT
Số hiệu 1989/QĐ-BTNMT
Trích yếu Quyết định số 1989/QĐ-BTNMT ngày 31/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Văn bản khác
Trạng thái ban hành Còn hiệu lực
Ngày ban hành 31/08/2019
Ngày hiệu lực 31/08/2019
Tải về

Văn bản tài liệu liên quan: