Thông tư số 01/2019/TT-BNV

Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức

Tên Thông tư số 01/2019/TT-BNV
Số hiệu 01/2019/TT-BNV
Trích yếu Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức
Người ký
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản khác
Trạng thái ban hành Còn hiệu lực
Ngày ban hành 24/01/2019
Ngày hiệu lực 24/01/2019
Tải về

Văn bản tài liệu liên quan: