Phụ lục kèm theo quyết định số 501/QĐ-TCKTTV

Phụ lục kèm theo quyết định số 501/QĐ-TCKTTV Công khai phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 (nguồn sự nghiệp)

Tên Phụ lục kèm theo quyết định số 501/QĐ-TCKTTV
Số hiệu 501/QĐ-TCKTTV
Trích yếu Phụ lục kèm theo quyết định số 501/QĐ-TCKTTV Công khai phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 (nguồn sự nghiệp)
Người ký
Cơ quan ban hành Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Khí tượng thủy văn
Trạng thái ban hành Còn hiệu lực
Ngày ban hành 11/11/2019
Ngày hiệu lực 11/11/2019
Tải về

Văn bản tài liệu liên quan: