Điện thoại : 02439364963 08:57 - 09/08/2022

Thời tiết trong ngày

Thời tiết ngày và đêm - 09/08/2022

Tin tức hoạt động

Ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác giữa Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam (08/08/2022)

Khí tượng thủy văn

Vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (08/08/2022)

Biến đổi khí hậu

Triển khai giải pháp trọng tâm để tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu (08/08/2022)

Khoa học - Công nghệ

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 (30/07/2022)

Hợp tác quốc tế

Tăng cường hệ thống giám sát khí tượng biển Việt Nam (21/07/2022)

Truyền thông

Anh trải qua đợt nắng nóng và khô hạn nhất kể từ năm 1935 (08/08/2022)

Văn bản pháp quy

Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện (22/07/2022)