Điện thoại : 02439364963 17:54 - 21/03/2023

Thời tiết trong ngày

Thời tiết ngày và đêm - 21/03/2023

Tin tức hoạt động

Ngành khí tượng thủy văn - Chia sẻ thông tin thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững (21/03/2023)

Khí tượng thủy văn

Hành động sớm dựa trên cảnh báo để phòng ngừa rủi ro thiên tai (21/03/2023)

Biến đổi khí hậu

Ngày quốc tế hành động vì các dòng sông (14/03/2023)

Khoa học - Công nghệ

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dự đoán hệ thống Trái đất (05/03/2023)

Hợp tác quốc tế

Việt Nam tham dự Khóa họp thường niên lần thứ 55 của Ủy ban Bão (08/03/2023)

Truyền thông

Nông nghiệp và du lịch Pháp bị đe dọa nghiêm trọng bởi hạn hán (20/03/2023)

Văn bản pháp quy