Điện thoại : 02439364963 16:30 - 26/02/2021

Thời tiết nguy hiểm

Tin tức hoạt động

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường công tác quản trị trụ sở (26/02/2021)

Khí tượng thủy văn

Đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng cống ngăn mặn trên rạch Bà Hợp (26/02/2021)

Biến đổi khí hậu

Sớm hành động để bảo vệ không khí (26/02/2021)

Khoa học - Công nghệ

Ứng dụng giám sát hoạt động mạng lưới trạm khí tượng thủy văn theo thời gian thực “KTTV Online” - Bản tin KHCN&HTQT quý IV năm 2020 (29/12/2020)

Hợp tác quốc tế

Hội thảo quốc gia “Dịch vụ thông tin khí hậu nông nghiệp: Nhu cầu và cơ hội” (28/01/2021)

Truyền thông

Trao đổi chuyên gia về cơn bão số 2 (Dujuan) xuất hiện đầu năm Tân Sửu 2021 (23/02/2021)

Văn bản pháp quy

Tổng cục Khí tượng Thủy văn Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 (14/01/2021)