Bình chọn sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Đăng ngày: 18-12-2023 | Lượt xem: 1801
Hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức bình chọn, công bố sự kiện ngành tài nguyên và môi trường. Qua đó, nhằm đánh giá các mặt hoạt động sau kết thúc năm công tác; nâng cao nhận thức cộng đồng, tôn vinh các sự kiện có tác động tích cực đến đời sống xã hội hoặc phản ánh những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng bình chọn các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường, ngày 23 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm và thay thế Quyết định số 2141/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 12 năm 2012.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành việc đăng tải tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng để đánh giá mức độ và sự quan tâm của cộng đồng đối với từng sự kiện trước khi thực hiện các thủ tục công bố chính thức.

Đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn, trong năm 2023, sự kiện số 04 “Hiện đại hóa Ngành khí tượng thủy văn thời kỳ 2026 - 2030; nâng cao hiệu quả cảnh báo sớm các loại hình thiên tai” và sự kiện số 13 “Năm bắt đầu kỷ nguyên “nung nóng toàn cầu”; tác động của El Nino gây nắng nóng kỷ lục; mưa đặc biệt lớn” là 2 sự kiện vinh dự nằm trong 15 sự kiện được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn, đưa vào bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2023.

Trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã dành sự quan tâm, tham gia bình chọn sự kiện tài nguyên và môi trường năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: Bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2023

https://binhchonsukien.monre.gov.vn/

Thời gian bắt đầu: 15:00 15/12/2023 - Thời gian kết thúc: 17:00 24/12/2023

Tạp chí KTTV tổng hợp

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: