Hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2023

Đăng ngày: 14-12-2023 | Lượt xem: 1071
Ngày 13/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trong những năm qua, công tác văn thư, lưu trữ của Bộ và các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiều mục tiêu, nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các quy định của Đảng và Nhà nước về văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công việc. Công tác văn thư đã đáp ứng kịp thời, chính xác các yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của lãnh đạo Bộ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và ngày càng đi vào nề nếp.

Bên cạnh đó, công tác thu thập, chỉnh lý tài liệu được chú ý làm tốt, tài liệu lưu trữ được khai thác, sử dụng ngày một tăng; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ dần đi vào chiều sâu, có định hướng, kế hoạch dài hạn, ngày càng chủ động, linh hoạt.

Tuy nhiên, công tác văn thư, lưu trữ hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, điển hình như: Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chưa được tập huấn kịp thời; cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ còn thiếu và kiêm nhiệm, chưa ổn định, thường xuyên biến động, chưa được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ; việc lập hồ sơ, nộp hồ sơ vào lưu trữ có lúc, có nơi còn chưa bảo đảm đúng quy định, việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ chưa được quan tâm đúng mức.

Tại hội nghị, các học viên đã được nghe các báo cáo viên đến từ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ và Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an truyền đạt các chuyên đề về: Nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ điện tử, phổ biến các văn bản mới về công tác lư trữ; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Toàn cảnh hội nghị

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: