Tập huấn công tác bình đẳng giới năm 2023

Đăng ngày: 09-12-2023 | Lượt xem: 1203
Ngày 8/12, tại Vĩnh Phúc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của Bộ. Hội nghị cập nhật những kiến thức về công tác bình đẳng giới, nâng cao năng lực và vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết: Năm qua công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo và chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Việc xây dựng các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được chú trọng nhiều hơn đến lực lượng cán bộ và lao động nữ; nhận thức về giới và bình đẳng giới của mọi người dân ở cộng đồng, cán bộ công nhân, viên chức, người lao động, các nhà quản lý, hoạch định chính sách đã từng bước được nâng cao. Quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ đã có sự chuyển biến tích cực… Những điều đó đã góp phần nâng cao vị thế người phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực và mọi mặt của đời sống xã hội.

Trong năm 2023, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ đã tổ chức hội nghị, tọa đàm về các nội dung liên quan đến bình đẳng giới. Các thông tin, hoạt động về bình đẳng giới được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và các trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ. Cùng với đó, Công đoàn Bộ đã tích cực, chủ động phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền các văn bản, chủ trương về bình đẳng giới, các văn bản liên quan về công tác nữ, gia đình và trẻ em...

Tại Hội nghị các đơn vị tham gia đã trao đổi, thảo luận về các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, nắm bắt những nội dung mới, những định hướng quan trọng trong thời gian tới để xây dựng các kế hoạch, giải pháp triển khai nhiệm vụ về công tác bình đẳng giới được hiệu quả. Đây cũng là dịp để các đơn vị được giao lưu, học hỏi, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, thúc đẩy mối quan hệ phối hợp công tác.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: