Danh sách sáng kiến năm 2023 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 06-10-2023 | Lượt xem: 1934
Hội đồng sáng kiến Tổng cục KTTV đã họp xét và nhất trí đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV công nhận 72 sáng kiến năm 2023 và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở đối với 72 sáng kiến năm 2023
  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: