Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BLĐTBXH

Đăng ngày: 29-06-2023 | Lượt xem: 1831

Thực hiện Công văn số 4976/BTNMT-TCCB ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo Thông tư số 04/2023/TTBLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (gửi kèm theo); Tổng cục đề nghị các đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Thông tư số 04/2023/TTBLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2023

 

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: