Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Đăng ngày: 18-05-2023 | Lượt xem: 2001
Từ ngày 18 đến ngày 20/5/2023, tại TP. Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng ngành TN&MT năm 2023.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác thi đua khen thưởng là một trong các giải pháp tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm và từng giai đoạn, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đạt hiệu lực, hiệu quả, Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ đã quan tâm chỉ đạo, nhất là việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Các giải pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo đã tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của ngành, của từng địa phương, từng đơn vị cơ sở; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện cho sự phát triển bền vững đối với ngành tài nguyên và môi trường.

Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2022 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Theo đó, có nhiều nội dung mới về công tác thi đua khen thưởng cần được quán triệt triển khai nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn ngành.

Thông qua Hội nghị, các học viên, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng trong chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và chất lượng hồ sơ khen thưởng, góp phần đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng trong Ngành TN&MT thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: