Hoạt động công tác thi đua khen thưởng của ngành KTTV năm qua

Đăng ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 1306
Tổng cục KTTV đã thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xét thưởng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 của Tổng cục KTTV.

Trình Tổng cục trưởng: công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2018 đối với 8 tập thể và 62 cá nhân thuộc Khối cơ quan Tổng cục; công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2018 đối với 61 cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục KTTV; tặng giấy khen cho 24 tập thể và 154 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018; công nhận sáng kiến năm 2018 của Tổng cục KTTV đối với 61 sáng kiến cấp cơ sở và 04 sáng kiến cấp Bộ cho các cá nhân.

Hoàn thiện hồ sơ gửi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai năm 2018.

Đã trình Tổng cục trưởng đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen đối với tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác phục vụ cầu truyền hình trực tiếp “Bài ca kết đoàn” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (03 tập thể và 02 cá nhân).

Đánh giá kết quả các nội dung thi đua để chấm điểm thi đua năm 2019 trong khối thi đua III; hướng dẫn xét công nhận sáng kiến hàng năm và năm 2019; tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và triển khai thực hiện Thông tư 21/2018/TT-BTNMT ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát động phong trào thi đua năm 2019 đến các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đăng ký thi đua năm 2019 với Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 303/TCKTTV-TCCB ngày 20/3/2019).

Phát động phong trào thi đua “hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” hưởng ứng công văn số 5436/BTNMT-TĐKTTT ngày 22/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện các văn bản xin hiệp y của Bộ Tài nguyên Môi trường về các trường hợp nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Tập thể Lao động xuất sắc của Tổng cục Biển và Hải đảo, các hình thức khen thưởng cao khác.

Trình Tổng cục ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục KTTV lần thứ IV.

Báo cáo Bộ: kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền 2019; góp ý Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện công tác xét duyệt sáng kiến hàng năm và năm 2019 (Văn bản số 1342/TCKTTV-TCCB ngày 3/10/2019 của Tổng cục KTTV); Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai Thông tư 21/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 1343/TCKTTV-TCCB ngày 3/10/2019 của Tổng cục KTTV). Trình Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Tổng cục 109 sáng kiến của các đơn vị trực thuộc yêu cầu công nhận sáng kiến năm 2019.

Tin TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: