Hội nghị Tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền về chính sách pháp luật cho báo chí

Đăng ngày: 26-11-2022 | Lượt xem: 1663
Sáng ngày 25/11, tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền về chính sách pháp luật cho công chức, viên chức các Sở TT&TT; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương.

Tại hội nghị, các công chức, viên chức và phóng viên, biên tập viên của các đơn vị đã được các diễn giả chia sẻ những thông tin về chủ trương đường lối, các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam, công tác dân tộc, miền núi; tập huấn một số kỹ năng viết bài, thông tin tuyên truyền về vùng đồng bào dân tộc, miền núi...

Việc triển khai chương trình tập huấn lần này là hoạt động cụ thể nhằm triển khai thực hiện Dự án 6 - Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022.

Hội nghị tập huấn đã giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hiểu biết sâu sắc hơn về dân tộc, tôn giáo; tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo nhằm tuyên truyền nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp của dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhận trong và ngoài nước vào việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Qua đó, giữ gìn phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và đời sống nhân dân; góp phần đưa thông tin, hình ảnh về Việt Nam và dân tộc Việt Nam đến cộng đồng thế giới.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: