Danh sách sáng kiến, giải pháp, đề nghị công nhận sáng kiến năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 05-01-2023 | Lượt xem: 2059
Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổng hợp danh sách sáng kiến, giải pháp, đề nghị công nhận 77 sáng kiến năm 2022

Dánh sách 77 sáng kiến năm 2022 của Tổng cục KTTV và 4 sáng kiến cấp cơ sở năm 2021.

/upload/files/danh-sach-sang-kien-cap-co-so-gui-tap-chi-2022-f.pdf

Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: