Tổng cục Khí tượng Thủy văn được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2021

Đăng ngày: 22-04-2022 | Lượt xem: 1802
Tổng cục Khí tượng Thủy văn là một trong 10 đơn vị được được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2021 sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua và bình bầu khen thưởng đối với đơn vị dẫn đầu các Khối thi đua năm 2021.

Theo đó, 10 đơn vị được Bộ trưởng Bộ TN&MT đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2021 gồm: Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai; Tổng cục Quản lý đất đai; Liên đoàn Địa chất Tây Bắc, Tổng cục  Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Cục Quản lý tài nguyên nước; Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; Vụ Tổ chức cán bộ  (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam; Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3, Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Đây là kết quả phong trào thi đua hưởng ứng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, đặc biệt đợt thi đua toàn ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển”  nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường; tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua, qua đó phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của mọi tập thể, cá nhân, lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 với nhiều kết quả quan trọng, nổi bật về quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của Chính phủ quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định 91/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và các quy định liên quan khác về khen thưởng.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: