Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai phong trào đền ơn đáp nghĩa

Đăng ngày: 12-07-2023 | Lượt xem: 1623

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao lập Kế hoạch kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023) của đơn vị đảm bảo thiết thực, trang trọng và phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị; tuyên truyền, phổ biến, thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật, pháp lệnh về ưu đãi người có công với Cách mạng; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, quan tâm và bố trí nguồn lực để thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với Cách mạng; hưởng ứng các hoạt động thiết thực như: dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các Đài tưởng niệm; phát động, vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa; tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà người có công, thân nhân người có công với Cách mạng tại cơ quan, đơn vị, các địa phương và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với Cách mạng. Các nội dung thực hiện theo Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giao Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật, pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng đang công tác trong ngành đảm bảo đúng quy định. Rà soát, thống kê báo cáo Lãnh đạo Tổng cục danh sách liệt sĩ là cán bộ, viên chức, người lao động ngành KTTV đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ trong các thời kỳ, danh sách cán bộ, viên chức người lao động thuộc diện chính sách đang công tác tại Tổng cục.

Công đoàn Tổng cục chủ trì phối hợp với Văn phòng Tổng cục, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục KTTV xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất, lựa chọn, tổ chức hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Tổng cục đối với thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách đã, đang công tác trong ngành KTTV.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: