Tuyên truyền, tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 – 2020

Đăng ngày: 07-04-2020 | Lượt xem: 3460
Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 - 2020. Thực hiện tuyên truyền này Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung.

Tuyên truyền sâu rộng thông qua các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị về vị trí, vai trò quan trọng của công tác đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời truyền cảm hứng động viên các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tăng cường mối quan hệ đại đoàn kết dân tộc giữa các tầng lớp nhân dân.

Ảnh minh họa

Phổ biến đầy đủ nội dung, kế hoạch tổ chức và thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 - 2020 để cán bộ, công chức viên chức và người lao động đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Giải; tạo điều kiện để phóng viên các cơ quan báo chí đến liên hệ tìm hiểu, viết bài và tham dự các Giải báo chí nêu trên.

Tạp chí KTTV tích cực xem xét, lựa chọn các tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí và thể lệ để đăng ký tham gia các Giải báo chí này.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: