Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Thực hiện Công văn số 3099/BTNMT-PC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện như sau:

Ngày đăng: 09/08/2019

Thực trạng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận là một tỉnh thuộc khu vực duyên hải cực Nam Trung Bộ, là vùng có nguồn nước mặt vào loại khan hiếm nhất của cả nước, với lượng mưa bình quân nhiều năm toàn tỉnh khoảng 1.100 mm. Bản thân lượng mưa ít ỏi của tỉnh hàng năm cũng phân bố rất không đều cả theo không gian và thời gian. Lượng mưa có xu thế tăng nhanh từ đồng bằng lên vùng núi cao. Trong khi vùng thượng nguồn sông Cái Phan Rang có lượng mưa trên 2.000 mm thì vùng ven biển chỉ có lượng mưa xấp xỉ 700 mm.

Ngày đăng: 09/08/2019

Sửa đổi bổ sung Điều 15, 24, 30, 34 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

Sửa đổi bổ sung Điều 15, 24, 30, 34 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

Ngày đăng: 07/08/2019

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Hiện nay, một vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Hồi 07 giờ ngày 30 tháng 7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40- 50km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 31/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 200km về phía Đông. Để chủ động đối phó diễn biến ATNĐ, mưa lớn, nguy cơ lũ,

Ngày đăng: 30/07/2019

Sửa đổi bổ sung Điều 7, 8, 9, 13 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

Sửa đổi bổ sung Điều 7, 8, 9, 13 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

Ngày đăng: 25/07/2019

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ

Trong Điều 5. Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn, việc cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn quy định tại khoản 5 Điều 13 của Luật khí tượng thủy văn được thực hiện như sau:

Ngày đăng: 24/07/2019

Kiểm điểm công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

Kiểm điểm công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 24/07/2019

Kiểm điểm, đánh giá công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật về KTTV 6 tháng đầu năm 2019

Kiểm điểm, đánh giá công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật về KTTV 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 18/07/2019

Kiểm điểm, đánh giá công tác công tác pháp chế về KTTV 6 tháng đầu năm 2019

Kiểm điểm, đánh giá công tác công tác pháp chế về KTTV 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 17/07/2019

Kết quả phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Thực hiện Công văn số 3099/BTNMT-PC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện như sau:

Ngày đăng: 15/07/2019

Kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Thực hiện Công văn số 3099/BTNMT-PC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện như sau:

Ngày đăng: 15/07/2019

Công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

Công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

Ngày đăng: 10/07/2019

Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật; tình hình vi phạm pháp luật và tình hình thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Tổng cục KTTV mới được tái thành lập theo Quyết định 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Tổng cục KTTV mới chỉ được giao chức năng kiểm tra việc thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền, chưa được giao chức năng thanh tra chuyên nganh và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục.

Ngày đăng: 10/07/2019

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ

Ngày đăng: 10/07/2019

Sửa đổi bổ sung Điều 3 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ

Sửa đổi bổ sung Điều 3 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ

Ngày đăng: 10/07/2019

Đánh giá tính đầy đủ của hệ thống pháp luật thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Đánh giá tính đầy đủ của hệ thống pháp luật thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ngày đăng: 10/07/2019

Tăng cường theo dõi, dự báo tình hình khí tượng thủy văn nguy hiểm ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Hiện nay, nắng nóng gay gắt đang xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ; tình trạng khô hạn và thiếu nước đang tiếp tục diễn ra ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận. Nhận định nắng nóng gay gắt còn duy trì đến hết ngày mai ở các tỉnh Bắc Bộ và đến hết tháng 6 ở các tỉnh Trung Bộ. Trong tuần đầu của tháng 7, tình trạng khô hạn và thiếu nước ở các tỉnh Bắc Trung Bộ giảm dần.

Ngày đăng: 04/07/2019

Quá trình xây dựng và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Quá trình xây dựng và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 20/06/2019