NHỮNG NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN SAU KHI QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC BAN HÀNH- Quá trình xây dựng và những nội dung thay đổi của Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Sau khi Quyết định được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, các đơn vị dự báo, các đơn vị truyền tin thiên tai, các Bộ, ngành có liên quan phải nắm được những nội dung thay đổi cụ thể đối với lĩnh vực mình phụ trách để từ đó có bước triển khai phù hợp. Nội dung cần theo dõi, nắm bắt cụ thể như sau:

Ngày đăng: 22/08/2019

QUAN ĐIỂM, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH - Quá trình xây dựng và những nội dung thay đổi của Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

QUAN ĐIỂM, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH - Quá trình xây dựng và những nội dung thay đổi của Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Ngày đăng: 20/08/2019

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH-Quá trình xây dựng và những nội dung thay đổi của Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Ngày 18 tháng 6 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường “rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai (tại Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014, sau đây viết tắt là Quyết định số 46) phù hợp với thực tiễn, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2019.

Ngày đăng: 19/08/2019

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, ý kiến thẩm tra, thẩm định về dự thảo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, ý kiến thẩm tra, thẩm định về dự thảo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Ngày đăng: 15/08/2019

Nội dung cơ bản của dự thảo quyết định nội dung mới được điều chỉnh, bổ sung - Quá trình xây dựng và những nội dung thay đổi của Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Nội dung cơ bản của dự thảo quyết định nội dung mới được điều chỉnh, bổ sung - Quá trình xây dựng và những nội dung thay đổi của Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Ngày đăng: 14/08/2019

Quá trình xây dựng Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Ngày 06 tháng 11 năm 2018, Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020;

Ngày đăng: 14/08/2019

Sự cần thiết ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Sự cần thiết ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Ngày đăng: 13/08/2019

Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TCKTTV ngày 29 tháng 7 năm 2019 quy định trách nhiệm của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Đài KTTV khu vực Tây Bắc, Đài KTTV khu vực Việt Bắc, Đài KTTV khu vực Đông Bắc và Đài KTTV khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ trong việc thực hiện cung cấp các thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Giám đốc các Đài KTTV khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ qu

Ngày đăng: 12/08/2019

Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Thực hiện Công văn số 3099/BTNMT-PC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện như sau:

Ngày đăng: 09/08/2019

Thực trạng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận là một tỉnh thuộc khu vực duyên hải cực Nam Trung Bộ, là vùng có nguồn nước mặt vào loại khan hiếm nhất của cả nước, với lượng mưa bình quân nhiều năm toàn tỉnh khoảng 1.100 mm. Bản thân lượng mưa ít ỏi của tỉnh hàng năm cũng phân bố rất không đều cả theo không gian và thời gian. Lượng mưa có xu thế tăng nhanh từ đồng bằng lên vùng núi cao. Trong khi vùng thượng nguồn sông Cái Phan Rang có lượng mưa trên 2.000 mm thì vùng ven biển chỉ có lượng mưa xấp xỉ 700 mm.

Ngày đăng: 09/08/2019

Sửa đổi bổ sung Điều 15, 24, 30, 34 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

Sửa đổi bổ sung Điều 15, 24, 30, 34 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

Ngày đăng: 07/08/2019

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Hiện nay, một vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Hồi 07 giờ ngày 30 tháng 7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40- 50km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 31/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 200km về phía Đông. Để chủ động đối phó diễn biến ATNĐ, mưa lớn, nguy cơ lũ,

Ngày đăng: 30/07/2019

Sửa đổi bổ sung Điều 7, 8, 9, 13 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

Sửa đổi bổ sung Điều 7, 8, 9, 13 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

Ngày đăng: 25/07/2019

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ

Trong Điều 5. Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn, việc cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn quy định tại khoản 5 Điều 13 của Luật khí tượng thủy văn được thực hiện như sau:

Ngày đăng: 24/07/2019

Kiểm điểm công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

Kiểm điểm công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 24/07/2019

Kiểm điểm, đánh giá công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật về KTTV 6 tháng đầu năm 2019

Kiểm điểm, đánh giá công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật về KTTV 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 18/07/2019

Kiểm điểm, đánh giá công tác công tác pháp chế về KTTV 6 tháng đầu năm 2019

Kiểm điểm, đánh giá công tác công tác pháp chế về KTTV 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 17/07/2019

Kết quả phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Thực hiện Công văn số 3099/BTNMT-PC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện như sau:

Ngày đăng: 15/07/2019