Công tác khoa học, công nghệ (KHCN) và hợp tác quốc tế, Công tác kế hoạch, tài chính, Công tác tổ chức cán bộ

Công tác khoa học, công nghệ (KHCN) và hợp tác quốc tế, Công tác kế hoạch, tài chính, Công tác tổ chức cán bộ

Ngày đăng: 24/04/2019

Kế hoạch trọng tâm thực hiện các nhiệm vụ tháng 5 năm 2019 của Tổng cục và ngành KTTV

Kế hoạch trọng tâm thực hiện các nhiệm vụ tháng 5 năm 2019 của Tổng cục và ngành KTTV

Ngày đăng: 18/04/2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 05 năm 2019 của ngành KTTV

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 05 năm 2019 của ngành KTTV

Ngày đăng: 12/04/2019

Kế hoạch trọng tâm thực hiện các nhiệm vụ tháng 5 năm 2019 của Tổng cục và ngành KTTV

Công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật: Đối với các văn bản quy phạm pháp luật Tổng cục được giao năm 2019 : Tiếp tục thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đã được xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về KTTV nhất là về các hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh, gắn với công tác phổ biến chính sách, pháp luật về KTTV.

Ngày đăng: 11/04/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Thanh Hải làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 09/04/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 09/04/2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 năm 2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 năm 2019

Ngày đăng: 09/04/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 212/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 05/04/2019

Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện công văn số 1346/BTNMT-TĐKTTT ngày 25/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) triển khai nhiệm vụ và yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền năm 2019 theo nội dung như sau:

Ngày đăng: 04/04/2019

Kế hoạch trọng tâm tháng 8 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Kế hoạch trọng tâm tháng 8 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Ngày đăng: 27/03/2019

Công tác tổ chức cán bộ và Công tác kế hoạch, tài chính cũng như các công tác khác của Tổng cục KTTV trong tháng 7

Công tác tổ chức cán bộ và Công tác kế hoạch, tài chính cũng như các công tác khác của Tổng cục KTTV trong tháng 7

Ngày đăng: 26/03/2019

Công tác dự báo, cảnh báo phục vụ phòng, chống thiên tai, Công tác quản lý mạng lưới KTTV, Công tác thông tin, dữ liệu, Công tác khoa học, công nghệ (KHCN) và hợp tác quốc tế tháng 7 của ngành KTTV

Ngành KTTV tích cực chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo: Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thuỷ văn trên phạm vi cả nước; ban hành các bản tin dự báo thời tiết chi tiết cho từng thành phố, huyện, thị xã trên cả nước; cảnh báo, dự báo kịp thời, sát diễn biến của cơn bão số 2 (MUN), 07 đợt mưa lớn, 06 đợt nắng nóng và 03 đợt lũ.

Ngày đăng: 25/03/2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) báo cáo Bộ tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7

Ngày đăng: 22/03/2019

Công tác dự báo, cảnh báo phục vụ phòng, chống thiên tai, Công tác quản lý mạng lưới KTTV-Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Tổng cục KTTV đã chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo: Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thuỷ văn trên phạm vi cả nước; ban hành các bản tin dự báo thời tiết chi tiết cho từng thành phố, huyện, thị xã trên cả nước; cảnh báo, dự báo kịp thời, sát diễn biến của cơn bão số 3 (WIPHA), 06 đợt mưa lớn, 03 đợt nắng nóng và 05 đợt lũ trên phạm vi cả nước.

Ngày đăng: 21/03/2019

Công tác pháp chế, kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV-Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Năm 2019, Tổng cục KTTV được Bộ TNMT giao xây dựng 01 Đề án, 01 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư của Bộ TNMT (Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2018 của Bộ TNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2019), tiến độ thực hiện tháng 8/2019.

Ngày đăng: 20/03/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 214/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 14/03/2019

Thách thức lớn của ngành khí tượng thủy văn do biến đổi khí hậu

Tại hội nghị các đối tác phát triển ngành khí tượng thủy văn tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định trong những năm qua, ngành khí tượng thủy văn đã có những bước phát triển đáng ghi nhận.

Ngày đăng: 14/03/2019

CHỦ ĐỀ NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI QUA TỪNG NĂM

Liên Hợp Quốc đã chính thức chọn chủ đề “Nước và biến đổi khí hậu” cho Ngày Nước thế giới năm nay (22/3/2020). Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp quốc (LHQ) về Môi trường và Phát triển được tổ chức tại Rio de Janeiro từ ngày 03 đến 14/6/1992, LHQ đã ra nghị quyết lấy ngày 22/3 hàng năm là Ngày Nước Thế giới và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993.

Ngày đăng: 13/03/2019