Kết quả thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 3 và Quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019

Năm 2019, Tổng cục KTTV được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao xây dựng 01 Nghị định, 02 Quyết định của Chính phủ, 02 Thông tư của bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường), cụ thể:

Ngày đăng: 18/06/2019

Kết quả thực hiện nhóm giải pháp về thi hành pháp luật Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Kết quả thực hiện nhóm giải pháp về thi hành pháp luật Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ngày đăng: 18/06/2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin dữ liệu KTTV 6 tháng đầu năm 2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin dữ liệu KTTV 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 17/06/2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành hợp tác quốc tế 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành hợp tác quốc tế 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 14/06/2019

Hiệu lực thi hành của việc sửa đổi Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ

Trong Nghị đinh sửa đổi đã thay cụm từ Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn là Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày đăng: 13/06/2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 12/06/2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành trên các mặt công tác trong tháng 3 và Quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành trên các mặt công tác trong tháng 3 và Quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019

Ngày đăng: 12/06/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn

Ngày đăng: 11/06/2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 11/06/2019

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác mạng lưới trạm 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác mạng lưới trạm 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 10/06/2019

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 6 tháng đầu năm 2019

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 06/06/2019

Về việc tăng cường theo dõi, dự báo tình hình khí tượng thủy văn nguy hiểm ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Hiện nay (31/5), rãnh áp thấp qua Bắc Bộ đang bị nén yếu bởi một bộ phận áp cao lục địa nhỏ ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm qua đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, một số nơi có lượng mưa lớn như: Nho Quan (Nình Bình) 91mm, Ninh Bình 90mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 85mm, Bắc Kạn 84mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 80mm,... Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ tiếp tục bị nén và hoạt động mạnh dần lên kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-8

Ngày đăng: 31/05/2019

Tăng cường theo dõi, dự báo tình hình khí tượng thủy văn nguy hiểm ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Hiện nay, ở phía Bắc hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc đang bị áp cao lục địa nén đẩy dịch xuống phía Nam. Nhận định từ ngày 27/5 đến ngày 29/5, rãnh áp thấp bị đẩy xuống Bắc Bộ, đồng thời xuất hiện một xoáy thấp phát triển lên độ cao 5000m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa lớn diện rộng. Trọng điểm của đợt mưa lớn này có khả năng xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc từ đêm 27/5 đến đêm 28/5 (lượng mưa có thể đạt 80- 150mm/24 giờ, có nơi cao hơn). Trong đợt mưa lớn này, có khả năng cao xảy ra một đợt lũ tiểu mãn ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, biên độ lũ lên trên cá

Ngày đăng: 29/05/2019

Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Công văn số 2385/BTNMT-VP ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tổ chức thực hiện như sau:

Ngày đăng: 27/05/2019

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về Khí tượng Thủy văn tại tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp theo Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2019 tại tỉnh Đắk Lắk và căn cứ Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 24/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ngày 23/10/2019, Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk về tình hình thi hành pháp luật về KTTV tại địa phương.

Ngày đăng: 27/05/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 207/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Thanh Hải làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 23/05/2019

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về Khí tượng Thủy văn tại tỉnh Hà Giang

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp theo Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2019 tại tỉnh Hà Giang và căn cứ Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc báo cáo tình hình thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 27-28/9/2019, Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang về tình hình thi hành pháp luật về KTTV tại địa phương.

Ngày đăng: 22/05/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại tỉnh Nghệ An

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 304/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với tỉnh Nghệ An. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 15/05/2019