Thành lập Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam

Ngành khí tượng thủy văn (KTTV) đã trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, hoạt động của Ngành có tác động đến tất cả các ngành kinh tế quốc dân, cũng như đời sống, sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng dân cư, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ngày đăng: 11/03/2019

Vươn ra quốc tế ngành Khí tượng thủy văn có thể khẳng định được vai trò đối với sự phát triển của đất nước

GS.TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2019, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn đã định hướng, quyết liệt chỉ đạo, bám sát các đơn vị để tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhiệm vụ quan trọng, mang tính tổng thể nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách; đồng thời đáp ứng yêu cầu lâu dài phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước.

Ngày đăng: 11/03/2019

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thực hiện Công văn số 865/BTNMT-TĐKTTT ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, sau khi rà soát, Tổng cục Khí tượng Thủy văn có ý kiến đề xuất, kiến nghị các giải pháp để chức thi hành có hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ngày đăng: 07/03/2019

Hoạt động về công tác gia đình năm 2019 tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện công văn số 1265/BTNMT-TCCB, ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc hướng dẫn hoạt động về công tác gia đình năm 2019; Công văn số 655/BVHTTDL-GĐ ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ Văn hoá, hể thao và Du lịch về việc hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019. Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai đến các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Ngày đăng: 06/03/2019

Vai trò của ngành Khí tượng thủy văn trong đời sống đối với tỉnh Kon Tum

Năm 2015 là một trong những năm mà tác động của biến đổi khí hậu đến chế độ thời tiết, thủy văn của tỉnh Kon Tum là mạnh mẽ và khá đặc biệt. Chúng tôi nhận định từ nay đến hết mùa khô này, mức đô khô hạn, thiếu nước sẽ cao hơn, đòi hỏi các cấp, các ngành phải chú tâm nhiều hơn đến công tác phòng chống hạn. Tiếp sau đó, mùa mưa lũ năm nay thì tính chất mưa lũ cũng mạnh mẽ và có nhiều thiên tai nguy hiểm. Nhận định ban đầu của chúng tôi là tình hình thời tiết năm nay có thể tương đương với năm 2013, tức là mưa nhiều và có lũ lớn, có thể gây ra những thiên tai nguy hiểm.

Ngày đăng: 26/02/2019

Vai trò của ngành KTTV đối với biến đổi khí hậu

Dưới góc độ là một nguồn tài nguyên, khí hậu có thể ảnh hưởng đến các nguồn tài nguyên khác, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực, quản lý nguồn nước, … Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, nếu con người biết cách bảo vệ, giữ gìn và khai thác một cách hợp lý thì hệ thống khí hậu là tài sản, tài nguyên quý giá sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày đăng: 21/02/2019

Nhiều nguyên nhân gây tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội nên tiếp cận theo ngành nào?

Các khu vực ở thành phố lớn có lượng giao thông, hoạt động sản xuất rất lớn, khói độc và khí độc nhiều. Thời gian qua, một số khu vực tỉnh thành phía bắc, trong đó có Hà Nội đã bước vào thời kỳ thu hoạch lúa, sau đó đốt rác. Những vấn đề trên dẫn đến hàm lượng, mật độ chất ô nhiễm, khói bụi trong không khí rất lớn. Mặt khác, khi chuyển chuyển mùa, lớp không khí lạnh yếu ở thấp chi phối, không có đối lưu phát triển (Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo KTTV quốc gia),

Ngày đăng: 20/02/2019

Tăng cường hợp tác để phát triển ngành Khí tượng thủy văn

Những năm qua, ngành Khí tượng thủy văn đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Trong đó, cơ sở vật chất, công nghệ quan trắc giám sát khí hậu biến đổi khí hậu từng bước được nâng cao, hiện đại hóa; chất lượng cảnh báo, dự báo từng bước được cải thiện, các bản tin cảnh báo dự báo kịp thời phục vụ người dân và công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; dự báo cũng đã từng bước hướng tới dự báo dựa trên tác động, cảnh báo dựa trên rủi ro nâng cao hiệu quả cho công tác phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; công tác truyền tin cũng có những chuyển biến đáng kể, các bản tin thiên tai được t

Ngày đăng: 19/02/2019

Đảm bảo điều kiện cho hoạt động khí tượng thủy văn phát triển sau khi triển khai Luật Khí tượng Thủy văn

Theo ông Nguyễn Trần Linh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Luật, tính đến thời điểm hiện tại, Chính phủ, các Bộ đã ban hành được nhiều văn bản dưới Luật hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến Luật Khí tượng Thủy văn (cụ thể 2 Nghị định của Chính phủ, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 25 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 1 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Ngày đăng: 18/02/2019

Tiếp tục giải trình về bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Bộ TNMT

Việc quy định trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2016/NĐ-CP các công trình phải quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV và trách nhiệm của các chủ công trình xuất phát từ tính chất “đặc biệt” căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Khí tượng thủy văn “Các công trình khi xây dựng, khai thác chịu tác động hoặc gây tác động đến điều kiện khí tượng thủy văn mà có khả năng ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng, tài sản của cộng đồng thì chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định tại khoản 5 Điều này”.

Ngày đăng: 15/02/2019

Giải trình sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Bộ TNMT theo ý kiến đóng góp của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, ý kiến của các Bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và của Bộ Giao thông vận tải tại các lần góp ý trước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bổ sung Báo cáo đánh giá tác động của các chính sách và đánh giá thủ tục hành chính, trong hồ sơ trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2016/NĐ-CP.

Ngày đăng: 14/02/2019

Tiếp tục giải trình sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Bộ TNMT

Về nguyên tắc, theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Việt Nam có trách nhiệm phải tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, không chỉ trong lĩnh vực GTVT, KTTV mà còn đối với bất kỳ lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội khác. Việc đầu tư, xây dựng các tuyến đường cao tốc hầu hết đều được Việt Nam áp dụng theo tiêu chuẩn của quốc tế. Hiện nay, trong lĩnh vực KTTV cũng tương tự, đã và đang hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể là theo các khuyến cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) để tiệm cận dần, tiến tới ngang bằng với trình độ phát

Ngày đăng: 13/02/2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin được giải trình sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP

Tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP đã quy định: “Đối với hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng bảo đảm hoạt động bay, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cấp giấy phép theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng. Định kỳ trước ngày 31/12 hằng năm, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp tình hình cấp giấy phép và hoạt động của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng bảo đảm hoạt động bay, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.”.

Ngày đăng: 12/02/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Thanh Hải làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 07/02/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 209/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 06/02/2019

Ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Tổng cục Khí tượng thủy văn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn được giao chủ trì xây dựng “Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ”. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, triển khai xây dựng dự thảo Thông tư.

Ngày đăng: 05/02/2019

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 210/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Thanh Hải làm trưởng đoàn.

Ngày đăng: 04/02/2019

Trách nhiệm của các đơn vị trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2019

Căn cứ nội dung Kế hoạch và các văn bản khác có liên quan theo lĩnh vực phụ trách, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị; chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai.

Ngày đăng: 23/01/2019